• Alexandra Kurbanova, real estate agent

5 věcí, které musí obsahovat kupní smlouvaProdej nemovitosti provází několik zásadních okamžiků – od vystavení inzerátů, přes náročné prohlídky až po tolik očekávané „plácnutí si“ s vážným zájemcem. A pak přichází na řadu podepsání kupní smlouvy, které zastává roli pomyslné cílové rovinky. Pokud ale nebudete vědět, co všechno musí tento dokument obsahovat, snadno klopýtnete i jako prodávající.

I když vám v tomto článku poradím, na jaké náležitosti se zaměřit, pořád platí, že tvorba kupní smlouvy (nebo alespoň její kontrola) patří do rukou právníka. Nezapomínejte, že jde o velkou věc a zaslouží si z mnoha důvodů mnohem důslednější postup než stažení vzoru z internetu… Teď už ale přejděme k jednotlivým bodům, abyste mohli zhodnotit, zda se ubíráte správným směrem.

1. Jasně a zřetelně: kdo prodává a kdo kupuje

Ve smlouvě nesmí samozřejmě chybět údaje o stranách, kterých se týká. Dejte si pozor na kompletnost a aktuálnost informací: celé jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště. Jestliže to situace vyžaduje, připíše se i kontaktní/korespondenční adresa. U společností patří k identifikaci i název, sídlo a IČ.

2. Co a za kolik

Dále dbejte na to, abyste dobře specifikovali předmět smlouvy a jeho cenu. Musí být bez pochyb zřejmé, co se za danou sumu prodává. Způsob popisu a vymezení nemovitosti vychází z nového občanského zákoníku z roku 2014. Dejte si tu práci a nic nevynechejte, zacházejte i do podrobností. Ochrání vás to před možným vznikem komplikací v budoucnosti.

A zmíním zde ještě neméně důležité prohlášení o tom, že byt nemá žádné právní vady, které by omezovaly vlastnictví. V tomto ohledu může jít o exekuční příkazy, zástavní právo a nejrůznější dluhy. Pokud tomu tak není, velmi doporučuji nepokoušet se to jakkoli obejít a raději vše řádně vyřešit před prodejem.

U ceny je žádoucí upřesnit, za kolik prodáváte samotnou nemovitost a za kolik případné vybavení. Měly by to být tedy dvě oddělené položky. Také si na tomto místě s kupujícím ujasněte, na jakou část použije vlastní finanční prostředky a co už bude pokrývat hypoteční úvěr, pokud tomu tak bude.

3. Průběh úhrady

Do kupní smlouvy patří i údaje o tom, jak a kdy dojde k předání peněz. Předpokládám, že jste využili notářskou úschovu, abyste předešli problémům a dohadům, takže jde jen o to zopakovat informace z protokolu. Způsob vyplacení musí být shodný.

4. Pečlivá definice možných problémů, řešení a sankcí

Nikdy nevynechejte ani část, která se zabývá potenciálními obtížemi – když protistrana některý z bodů nedodrží. A pro vás jako prodávajícího představují nejpalčivější téma finance. Proto se určitě domluvte na tom, co bude následovat při porušení podmínek. Také si ujasněte, co nastane, když se někdo na poslední chvíli rozhodne odstoupit od smlouvy. Ale pozor, mějte na mysli i situace, do kterých vstupují úřady. Může se stát, že katastr nezapíše nemovitost nebo bude chtít něco zpětně dodat.

5. Kdy dojde k oficiálnímu předání

V neposlední řadě pamatujte i na termín. Mnozí lidé se domnívají, že nemovitost si prodávající a kupující „tak nějak automaticky“ předají po zaplacení, ale vůbec to tak nemusí být. Na všem se můžete dohodnout podle svých možností.

#kupnísmlouva #Czech

Mojí kontakty

+420 606 171 876

alexandra.kurbanova@re-max.cz

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube